دوج دیمن یکی از فوق العاده ترین و بی نظیرترین اتومبیل های معرفی شده در سال 2017 است. ماشینی با طراحی خشن و عضلانی کلاسیک اتومبیل های آمریکایی و گشتاور فوق العا