خرید کتاب سکه طلا

وان کار

خودرو سازان درچهارماهه نخست سال جاری ۴۳۴ هزارو ۲۹۵ دستگاه انواع خودروی سوازی ، وانت و تجاری تولید کردند . براساس جدیدترین آمار خودرو سازان درچهارماهه نخست سال جاری 434 هزارو 295