خرید سکه کلکسیونی

وان کار

امکانات رفاهی قابل سفارش یا همان تجهیزات آپشنال در خودروها در بسیاری از کشورها به صورتی هدفمند توسط مشتری سفارش داده شده و شماری از امکانات که دقیقا مورداستفاده شخص مصرف کننده قرار دارند بر روی خودرو گذاشته میشوند این روند اما در بازار خودروی کشور ما کمی