ام وی ام 550 یکی از خودروهای سدان خانوادگی در بازه ی قیمتی ۵۰ میلیون تومان است که در بازار ایران عرضه می شود. این خودرو امکانات مناسب و قابل قبولی دارد. در این