کتاب سکه های ماشینی قاجار

وانا

رحیم زهیوی پس از برد فولاد برابر تیم سابقش اشک ریزان زمین بازی را ترک کرد. به گزارش وانانیوز، رحیم زهیوی بازیکن سوسنگردی فولاد روز گذشته برابر تیم صنعت نفت قرار گرفت و البته نمایش درخشانی داشت. او پیش از شروع بازی توسط هواداران نفت به شدت تشویق