کاپیتان پرسپولیس با خوشحالی زایدالوصف به استقبال فینال آسیا رفت. به گزارش وانانیوز، با به صدا درآمدن سوت پایان دیدار پرسپولیس و السد و قطعی شدن صعود شاگردان بر