در حالی که کمتر از 6 ساعت دیگر ملی پوشان فوتبال ایران در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی به میدان خواهند رفت خیابان های منتهی به ورزشگاه محل برگزاری این بازی بس