خرید کتاب سکه طلا

وانا

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده معاون اجرایی دولت دهم برگزار شد و وی در جلسه دادگاه حضور نیافت به گزارش وانانیوز چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم صبح امروز سه شنبه ۳۰ آبان ماه در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت م