ناصر ملک مطیعی بازیگر قدیمی و نام دار سینمای ایران درگذشت. آقای ملک مطیعی که طی چند روز گذشته به علت مشکلات تنفسی و کلیوی در بیمارستان بستری شده بود، شامگاه چه