اگرچه تقریبا همگان پیکاسو را به نقاشی هایش می شناسیم اما خوب است بدانیم پابلو پیکاسو شاعر، طراح صحنه، پیکرتراش، گراورساز و سرامیک کار هم بود و حدود ۳۰ اثر چاپی