هنرآنلاین - صفحه 7

نمایشگاه عکس مهدی فتاحیه با عنوان "آوا" 26 خرداد در شهرکتاب ابن سینا افتتاح و تا یکم تیرماه ادامه دارد.