هنرآنلاین - صفحه 43

مترجم کتاب "خوشنویسی اسلامی" گفت: در این کتاب به تمام ابعاد خوشنویسی اسلامی از زمان مبعث پیامبر اسلام (ص) در سراسر سرزمین های اسلامی پرداخته شده است.