هنرآنلاین - صفحه 43

دبیر دو دوره جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک ونوجوان خواستار همراهی حداکثری دستگاه های مختلف با این رویداد شد. سرویس مد و لباس هنرآنلاین: مینو پدرام دبیر د