هنرآنلاین - صفحه 4

پوستر بیست و پنجمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان با طراحی اونیش امین الهی منتشر شد. به گزارش هنرآنلاین، اونیش امین الهی؛ طراح گرافیک؛ دارای کارشناس ارشد طرا