هنرآنلاین - صفحه 2

رحیم طوفان می گوید موضوع آثارش را از دل جامعه بیرون می کشد و قصد دارد فیلم جدیدش را در همین مسیر کارگردانی کند. سرویس سینمایی هنرآنلاین: رحیم طوفان در اولین تج