هنرآنلاین - صفحه 2

هومن حاجی عبدالهی می گوید فصل پنجم سریال "پایتخت" نسبت به فصل های قبلی برجسته تر است و مردم را تا بعد از ایام عید درگیر خود می کند. سرویس سینمایی هنر