"خاله قورباغه" قرار است از شش تیرماه با شعار "فیلمی شاد و موزیکال برای همه بچه ها و بعضی از بزرگ ترها" روی پرده سینماها برود. به گزارش هنرآ