سفر نوروزی به یزد | اولین شهر خشتی و دومین شهر تاریخی جهان شهرستان یزد، مرکز استان یزد است و بافت تاریخی آن یکی از بهترین نمونه های بافت های تاریخی و خشتی جهان