10 تا از جاذبه های گردشگری در پنوم پن پایتخت کامبوج پنوم پن پایتخت کامبوج شهری شلوغ و پرشور، قلب تپنده کامبوج است. این شهر پراکنده، در بین دو رودخانه Tonl Sap