خرید کتاب سکه طلا

همشهری آنلاین

جهان غرب آسیا کابل یک فرمانده پلیس افغانستان تروریستی انتحاری را بغل کرد تا وی به جمعیت نرسد سید بسام پاچا ابتدا به این تروریست انتحاری فرمان ایست داد اما هنگامی یه وی به سمت جمعیت دوید تا خود را منفجر یند بسام پاچا بی تردید دویده و او را در آغوش یشید تا