اجتماع > اجتماعی - همشهری آنلاین:رییس پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: برنامه ریزی پلیس برای هیات ها و دسته جات عزاداری حداکثر تا ساعت ۲۳ الی ۲۴ است و هیات ها و د