اجتماع > آموزش - همشهری آنلاین:دانشگاه علوم پزشکی مجازی با همکاری یک شرکت خارجی دوره های معتبر آنلاین بین المللی را برای اولین بار در ایران برگزار می کند. ب