هشدار نیوز - صفحه 7

پنجمین روز جشنواره جهانی فیلم فجر درحالی سپری شد که بخش دارالفنون این جشنواره و برگزاری آخرین کارگاهش مهم ترین اتفاق این روز بودند.، صبح بارانی دوشنبه چهارم ار