هشدار نیوز - صفحه 4

شرایط بد اقتصادی وضعیت باشگاه ها را به خصوص در فوتبال بغرنج کرده و سرمایه سوزی در این رشته ورزشی را تسریع داده است. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، سرما