هشدار نیوز - صفحه 350

مسعود کیمیایی کارگردان سینما از بیمارستان مرخص شد.طی تماس ایسنا با بیمارستان دی؛ یکی از پرستاران بخش خبر داد که این کارگردان سینما ساعاتی قبل (اول بهمن ماه) از