کتاب سکه های ماشینی قاجار

هشدار نیوز

- صفحه 3

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس آیت الله محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در خطبه اول نماز جمعه این هفته با بیان اینکه مورخین در مورد روز رحلت پیامبر بحث های مفصلی کرده اند ولی روز مشهور 28 صفر است اظهار داشت میراث پیغمبر که در مورد آن با حضرت