هشدار نیوز - صفحه 123

سرپرست تیم فوتبال سپیدرود رشت تأکید کرد تیم پرسپولیس در حال حاضر بهترین تیم ایران است، اما آنها تلاش خواهند کرد نتیجه خوبی مقابل این تیم بگیرند. علی بهارمست در