سوال مخاطب نی نی بان: من 23 سالمه و اوایل آذر به دلیل تشکیل نشدن قلب جنین کورتاژ کردم 4 دوره هم جلوگیری داشتم که تو این دوره دکتر برام از شب 4پریود شبی دو تا ق