خرید کتاب سکه طلا

نکو

دومین گردهمایی کارگروه طراحی دیاگرام های شرکت مدیریت شبکه برق ایران با حضور مدیر پشتیبانی بهره برداری و برنامه ریزی شرکت مدیریت شبکه برق ایران و جمعی از مدیران و کارشناسان دیسپاچینگ شرکت های برق منطقه ای کشور در یزد برگزار شد دومین گردهمایی کارگروه طراحی