کتاب سکه های ماشینی قاجار

نکو

واحد پول ایران به تومان تبدیل می شود از قرارداد با توتال تا افزایش مصرف بنزین یکشنبه وزیر نفت در یک برنامه زنده تلویزیونی از قرارداد با توتال دفاع و آن را یک قرارداد خوب ارزیابی کرد. او درباره جزییات قرارداد توضیح داد و به منتقدان پ