جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، این بار با محوریت نفت برگزار شد؛ اما در این جلسه، وزیر نفت که با اعضای کمیسیون انرژی مجلس به عسلویه سفر کرده بود حضور نداشت.