معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: عملیات ساخت 50 هزار واحد مسکونی برای اقشار متوسط جامعه در قالب مشارکت مدنی از هفته دولت آغاز می شود. حبیب الله طاهرخانی امروز در ا