یک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی گفت: اطلاع رسانی عملکرد دستگاه ها به جامعه ضرورت است، با این کار هم فضای امیدواری در جامعه به وجود می آورد و ه