دبیر ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی معاونت علمی معتقد است ایجاد استارتاپ های فعال در حوزه آلودگی هوا منجر به تسریع در روند کاهش این مشکل خواهد شد. به گزارش مرکز