رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی از برگزاری دومین همایش همکاری های بین المللی اقتصادی و فناوری ایران و اروپا در بروکسل خبر داد. نوپانا به