وبینار طراحی استراتژی محتوا در کسب وکار با تدریس بابک نقاش توسط آکادمی کارآفرینی تهران در روز ۲۶ اسفند برگزار می شود. نوپانا: استراتژی محتوا نقشه راه نیست، یک