سکه ها جشنواره تخفیف

نماینده

رئیس جمهور ترکیه در حالی تنش جدید با آلمان را کلید زده که گمان می‌رود برای انتخابات پارلمانی این کشور برنامه‌هایی دارد.به گزارش «نماینده»، ماجرای دعوای سیاسی رجب طی