مراسم تحلیف دانشجویان جدید الورود دانشگاه های افسری ارتش و دانش آموختگان این دانشگاه ها در دانشگاه امام خمینی نوشهر با حضور آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل ق