ایران آنتیک

نشانه نیوز

معنای زمین لرزه را شاید هیچ کس در دنیا به اندازه مردم بم درک نکند شهری که در آن ۳۰ هزار نفر در ۷ ثانیه کشته شد و حالا این مردم برای کمک به کرمانشاه آستین بالا زده اند به گزارش نشانه نیوز صدای فریاد زلزله زدگان در گوش مردم بم می پیچد زمین لرزه دیماه ۸۲ بم