رئیس دادگاه عمومی بخش ساردوئیه از دستگیری قاتل فراری در محل مخفیگاهش در استان یزد ظرف مدت کمتر از ۱۰روز خبر داد وگفت:دراین رابطه سه متهم دیگر نیز تحت پیگرد قضا