نسیم - صفحه 7

موارد تخلف پرونده مالی ثامن الحجج موردهای عجیب نیز دارد؛ هزینه های میلیاردی به نام تبلیغات برای دو مجری تلویزیون. به گزارش خبرنگار فرهنگی باشگاه خبرنگاران پویا