نسیم - صفحه 6

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تهران برنامه های روز جهانی جهانگردی در این استان را تشریح کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادار