نسیم - صفحه 6

بیروت- ایرنا- «محمد جعفر مرادی» و «حیدر علوی» دوندگان جوان ایرانی در مسابقه دوی ماراتن بیروت که روز یکشنبه در پایتخت لبنان برگزار شد، مقام