نسیم - صفحه 3

نایب رئیس سابق فدراسیون قایقرانی گفت: تلاش من این است اردوها از استقرار در آزادی خارج شود. فعال کردن پایگاه های قهرمانی یکی از برنامه هاست و من تاسف می خورم ور