نسیم - صفحه 3

۶۱ سال پیش در چنین روزی ورزشگاه نیوکمپ ساخته شد و به همین بهانه تصاویری از این ورزشگاه زیبا منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، ورزشگاه نیوکمپ بارسلونا 61 س