نسیم - صفحه 227

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران گفت:شکارچیان قانونمند باید به سامانه صدور مجوز شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست مراجعه و با مطالعه راهنمای ثبت اطلاعا