نسیم - صفحه 2

خالدی گفت: بر اثر برخورد خودرو با مانع در هشتگرد ۶نفر کشته و مصدوم شدند. مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه