فیلم های کمدی با اقبال بهتری نسبت به آثار اجتماعی روبرو شد و در رتبه های اول جدول فروش قرار گرفت. به گزارش خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس، از روز چهارشنبه دو فی