ایران آنتیک

نبض شهر

دکتر محمد صادقی مسئول امداد و درمان بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار نبض شهر اظهار کرد امسال نیز مانند سال های گذشته بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی در خط مقدم خدمت رسانی به زائران پیاده امام رضا ع است و در این راستا با همکاری دانشگاه علو