خرید سکه کلکسیونی

نبض شهر

به گزارش نبض شهر، تیم درمانی برای معاینه رایگان بیماران از سوی بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی روز پنجشنبه به مناطق حاشیه شهر مشهد اعزام شدند. انهای پیام/