خرید کتاب سکه طلا

پس از کش و قوس های فراوان سرانجام خودروهای صفر کیلومتر تحویل اعضای شورای شهر تهران شد به گزارش نامه نیوز با شروع بکار شورای شهر تهران در دور پنجم اعضای شورای شهر تهران تصمیم گرفتند تا تغییری در خودروهای سازمانی خود انجام دهند و در نهایت با موافقت محسن هاش