عضو ارشد حزب اعتماد ملی از ناتمام ماندن کنگره دوم این تشکل در پی اقدامات سازمان یافته گروه فشار خبر داد. به گزارش نامه نیوز محمدجواد حق شناس در توییتر خود نوشت: