طبق آمار سامانه ملکی در روزهای آغازین تا 25 شهریور ماه 97میزان خرید و فروش املاک در شهر تهران با افت قابل توجهی روبرو بوده است. به گزارش نامه نیوز داده های اولی