معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: اروپا برای کسب اطمینان مردم ایران باید تلاش کند، زیرا اکنون اغلب مردم به آن ها اطمینان ندارند. ناطقان: سیدعباس عراقچی در نشست ه