اگر پول صرف می کنید و چنانچه درمان واقعی می خواهید باید مراجعه حضوری داشته باشید. میگنا: محمدباقر سبط الشیخ، روانشناس و نوروتراپیست طی یک یادداشتی نوشت: - روان