کتاب سکه های ماشینی قاجار

میگنا

معاون سلامت وزارت بهداشت با بیان اینکه ۹۰ درصد از ایرانیان تحرک کافی ندارند علت ۳۰ درصد از سرطان ها را چاقی اعلام کرد میگنا رضا ملک زاده معاون سلامت وزارت بهداشت و رئیس هفدهمین کنگره گوارش و کبد ایران صبح دیروز در نشست خبری که به مناسبت این کنگره در ساختم