سکه ها جشنواره تخفیف

مووی مگ

کسی در فیلم حضور دارد که من بشناسم؟ غزل شاکری را تماشاگران قدیمی تر سینما با فیلم خاطره انگیز « گلنار » به یاد می آورند که در آن نقش گلنار را ایفا می کرد. پگاه آهنگرانی هم که از پرکارترین بازیگران چند سال اخیر سینما محسوب می شود در فیلم حضور دارد.