کنسرت گروه آلمانی شیلر برای شب سوم در تهران با استقبال علاقمندان روبرو شد کنسرت گروه موسیقی شیلر که برای نخستین بار در ایران برگزار شد، پس از استقبال بی نظیر م