موسیقی ما - کتاب سنتور و تکنیک ۲ تالیف محسن غلامی و با محوریت تمرین آرپژ در نوازندگی ساز سنتور منتشر شد. محسن غلامی درباره انتشار این کتاب نوشته است: «سعی شده ح