پویا سرایی نوازنده مطرح و پرطرفدار سنتور و آهنگساز، کنسرتینو برای ۲ سنتور و ارکستر سمفونیک را در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ منتشر کرد.#پویا سرایی نوازنده سنتور و آ