کتاب سکه های ماشینی قاجار

موسیقی ایران

گروه موسیقی سنتی چهل دف به سرپرستی فرشید غریب نژاد و با همراهی رسول نجفیان 16 آذر ماه سال جاری در تالار اندیشه حوزه هنری روی صحنه خواهند رفت گروه چهل دف به سرپرستی فرشید غریب نژاد و خوانندگی رسول نجفیان و صابر سنندجی ۱۶ آذر کنسرتی را در دو بخش موسیقی کرد