موبنا؛ رکسانا دانیالی – تیم معماری MAD که توسط ما یانسونگ رهبری می شود، از پروژه جدید خود رونمایی کرده است. این پروژه قصد دارد که یکی از حیاط های سنتی پک