خرید سکه کلکسیونی

مهرخانه

در دولت دوازدهم هم با برنامه "توان‌افزایی همه زنان و دختران در جامعه دوست‌دار خانواده" که در برنامه رییس‌جمهور گنجانده شده و پیش‌بینی‌هایی که صورت گرفته، شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم. سعی کردیم برنامه‌ای که به رییس‌جمهور پیشنهاد شد و ایشان در زمان