کتاب سکه های ماشینی قاجار

روز چهارشنبه نخستین جلسه کمیته مشورتی دانشجویی در دانشکده بهداشت با حضور حجت الاسلام والمسلمین عارضی مسئول دفتر نهاد رهبری و معاونت فرهنگی دانشجویی جناب آقای دکتر سپهر ریاست دانشکده بهداشت جناب آقای دکتر گیاهی رئیس مرکز مشاوره سرکار خانم طیری مهندس قهرما