خرید سکه کلکسیونی

معماری آنلاین

  نویسنده:پائول دیویدف/مترجم امیر مصباحی فرآیند برنامه‌ریزی شهری فرآیندی بی‌طرف است که می‌تواند در حمایت از شماری ارزش‌های گوناگون به کارگرفته‌شود؛ مثلاً می‌تواند برای اهدافِ لیبرال‌ها، محافظه‌کاران، رادیکال‌ها و هم‌چنین حمایت از وضع موجود یا ک