مشرق نیوز - صفحه 7

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت بیشتر کالاها در بازار حباب دارد،گفت:فضاسازی سوداگران باعث می شود حباب قیمتی ایجاد شده در بازار به واقع