مشرق نیوز - صفحه 7

دادستان مرکز استان خراسان شمالی به همراه جانشین فرمانده انتظامی استان و چند مسئول دیگر، شب گذشته از چند انبار که در آنها احتکار صورت گرفته بود، بازدید و پس از