مشرق نیوز - صفحه 6

طی روزهای گذشته با توزیع بخشی از ارز پتروشیمی ها، بازار ارز تا حدودی آرام گرفته و روند رو به کاهشی را تجربه می کند؛ حال دلالان به معاملات فردایی با نرخ کاهشی ر