مشرق نیوز - صفحه 5

اعضای شورای مرکزی جدید جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در کنگره سراسری این حزب انتخاب شدند. به گزارش مشرق، اعضای شورای مرکزی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی عصر امروز