مشرق نیوز - صفحه 4

یک عضو ائتلاف سائرون به ریاست مقتدی صدر رهبر جریان صدر از آغاز تماس های این ائتلاف برای تشکیل فراکسیون فراگیر خبر داد،اما این کار را دشوار توصیف کرد. به گزارش