مشرق نیوز - صفحه 4

تصاویر ماهواره ای جدید از شمال سوریه نشان می دهد که در سایه جنگ ترکیه با کردهای سوریه در عفرین، این کشور در حال ساخت پایگاه های نظامی متعدد غیرقانونی در شمال خ