مشرق نیوز - صفحه 117

در حملات جنگنده های روسی و سوری، تعدادی از پایگاه ها، انبارهای سلاح و مکان های انتقال نیرو و تجهیزات به همراه تونل های تروریست های داعش هدف قرار گرفتند و منهدم