مشرق نیوز - صفحه 110

با وجود ظرفیت پرورش شتر در کشور، در بین اقلام وارداتی به کشور نام شتر هم به چشم می خورد. دریافت 7 MB