خرید سکه کلکسیونی

مشرق نیوز

۱۱ کشور عضو پیمان شراکت ترانس پسفیک که سال گذشته و با حضور آمریکا شکل گرفت در حال نزدیک شدن به امضای یک قرارداد جامع تجارت آزاد بدون حضور آمریکا هستند. به گزارش مشرق به نقل از رویترز،