خرید سکه کلکسیونی

مرکز اسناد انقلاب

6 مرداد 1383آدام ارلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت 3800 عضو سازمان مجاهدین خلق مستقر در اردوگاه اشرف عراق در موقعیت افراد حفاظت شده قرار گرفته اند. وی گفت این اقدام به این افراد، حقوقی تحت کنوانسیون ژنو می دهد. 6 مرداد 138340 مغازه در جریان یک حریق مد