خرید کتاب سکه طلا

مرکز اسناد انقلاب

سه تن از فرماندهان ارتش ایران که از آغاز جنگ تحمیلی ایران و عراق از نزدیک شاهد رخدادها و اتفاقات بودند درباره هفته اول جنگ و چگونگی حمله عراق به ایران گفتند. روایت پورداراب، کریمی و بهروزی از وضعیت ارتش پس از انقلاب و چگونگی حمله عراق به ایران پایگاه مر