معاون پایش و نظارت اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار کرد: وضعیت کیفی هوای تهران با شاخص 96 در وضعیت سالم است. به گزارش مرور نیوز، محمد رستگاری معاون پ