مرصادنیوز: کرمانشاهی ها در روز عاشورای حسینی (ع) در سوگ دردانه عالم نشستند.به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، اینجا دروازه کربلاست، قدمگاه زوار عاشق و دلخسته ابا