مرصادنیوز: مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: از اواخر وقت امروز تا اوایل وقت فردا شاهد نفوذ گرد وغبار نسبتاً رقیق در نواحی مرزی استان کرمانشاه خواهیم بود.به