خرید کتاب سکه طلا

مرصاد

صادق عزیزی دادستان شهرستان قبل از قرائت حکم در سخنانی از طرف مردم شهیدپرور اسلام آبادغرب از زحمات و پیگیری های دکتر عدالتخواه رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در رسیدگی فوری و اجرای حکم این پرونده در کمتر از 4 ماه تقدیر و تشکر نمود. وی با اشاره به زوای