مرصادنیوز: رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه از آغاز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور در قصرشیرین خبر داد.محمد حسین محبی در گفت وگو با خبرنگار مرصاد اظهار د