مرصادنیوز: رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: تعهد ما در بازسازی واحدهای مددجویان زلزله زده ۳ هزار واحد بود، اما ۲ برابر تعهدمان در بازسازی واحدهای مددجویان ز