عکسهای دونفره شهردار سابق تهران با همسر جدید و جوانش این روزها همه جا دست به دست می شود. محمدعلی نجفی از مدیران باسابقه جمهوری اسلامی است که دوره ای وزیر آموزش